Vysvětlivky k seznamu
InformaceVyhledání§aragrafyRejstřík
Prov., Nadř. předpisy  Akt., pas. Derogace  Spec., sUbs. předpisy

Předpis/ČísloNázev
I V § ZL01/2020stanovení počtu členů Zastupitelstva Zlínského kraje pro volební období 2020-2024
I V § KP01/2020o stanovení počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje pro volby 2020
I V § A KK/161/HK/20o zrušení rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
I V § KK/1390/LPo stanovení počtu členů zastupitelstva kraje pro volby 2020
I V § 060038/2020/KUSKpočet členů zastupitelstva Středočeského kraje, který má být zvolen v roce 2020
I V § A 058421/2020/KUSKo vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
I V § KL01/2020o počtu volených členů Zastupitelstva Libereckého kraje pro volby v roce 2020
I V § JC01/2020stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volbách v roce 2020
I V § A 4/2020 (KV)o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma
I V § KUKHK-10417/SKZ/2020o počtu volených členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro volby do zastupitelstev krajů 2020
I V § A D 056111/2020/KUSKo vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
I V § 055187/2020/KUSKo koordinaci poskytování zdravotních služeb, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví
I V § 049825/2020/KUSKk provedení opatření k ochraně veřejného zdraví
I V § A 3/2020 (KS)o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § A 1/2020 (JC)podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
I V § KK/I11/HK/20o ubytování pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí
I V § KK/1391/ZZ/20-1o prodloužení lhůty pro podání řádného poplatkového přiznání za rok 2019
I V § KK/95/HK/20, kterým se nařizují regulační opatření v dopravě
I V § D KK/74/HK/20o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest
I V § KK/73/HK/20o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
I V § KK01/2020, kterým se nařizují regulační opatření v dopravě
I V § MSK 41225/2020zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
I V § KUJI 30107/2020zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Kraje Vysočina
I V § 3/2020 (KV)o zřízení přírodní rezervace Opatovské zákopy
I V § KUJI 26237/2020o určení škol a školských zařízeni k vykonávání nezbytné péče o děti za nouzového stavu
I V § 2/2020 (KH)o zřízení přírodní památky Čertovy hrady
I V § A D 048564/2020/KUSKo vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
I V § 1/2020 (KK)o zřízení přírodní památky Rudenská luční prameniště
I V § 045161/2020/KUSKo zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
I V § D 044882/2020/KUSKo vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
I V § A 1/2020 (KP)změna nařízení o plošném pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 1/2020 (KO)maximální ceny veřejné osobní dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
I V § 2/2020 (KV)maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb na území Kraje Vysočina
I V § 1/2020 (KV)o zřízení přírodní památky Kamenný vrch u Heraltic
I V § 1/2020 (KH)zřízení přírodní památky Vejsplachy
I V § 2/2020 (KS)o odnětí působnosti obecného stavebního úřadu Obecnímu úřadu Záboří nad Labem
I V § 1/2020 (KS)o zřízení přírodní památky Stráně u Kochánek
I V § A 5/2019 (KV), kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
I V § 3/2019 (ZL)o zřízení Přírodní rezervace Uhliska a stanovení bližších ochranných podmínek
I V § A 5/2019 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § A 4/2019 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 9/2019 (JM)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 8/2019 (JM)maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v IDS Jihomoravského kraje
I V § A 2/2019 (KH)maximální ceny veřejné osobní dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
I V § 2/2019 (KK)o zřízení přírodní památky Louky u Dlouhé Lomnice
I V § A 3/2019 (PU)maximální ceny veřejné osobní dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
I V § A 5/2019 (KM), kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje
I V § A 4/2019 (KM)podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 3/2019 (KP)změna nařízení o zřízení přírodní památky "Prameniště Kateřinského potoka"
I V § 1/2019 (KS)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období
I V § A 3/2019 (KL)změna nařízení o úsecích silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 1/2019 (JC)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 2/2019 (PU)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § D 2/2019 (KL)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 1/2019 (KK)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 1/2019 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V § 3/2019 (KM)o zřízení přírodní památky Štramberk
I V § 12/2019 (KO)změna vyhlášek ONV v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech
I V § 11/2019 (KO)vyhlášení přírodní památky Těšice
I V § 10/2019 (KO)vyhlášení přírodní památky Rašeliniště v Klozovci
I V § 9/2019 (KO)vyhlášení přírodní památky Lhotka u Přerova
I V § 8/2019 (KO)vyhlášení přírodní památky Kopaniny
I V § 7/2019 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Bučina u Suché louky
I V § 6/2019 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Andělova zmola
I V § 7/2019 (JM)o zřízení přírodní památky Jesličky a jejího ochranného pásma
I V § D 2/2019 (KP)o zřízení přírodní památky "Prameniště Kateřinského potoka"
I V § 1/2019 (KH)o zřízení přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice
I V § 4/2019 (KV)o zřízení přírodní rezervace Výrova skála
I V § 3/2019 (KV)o zřízení přírodní rezervace Knížecí seč a jejího ochranného pásma
I V § 2/2019 (KV)o zřízení přírodní památky Jezdovické rašeliniště
I V § D 1/2019 (KV)o zřízení přírodní památky Rybníček u Dolního Dvora a jejího ochranného pásma
I V § A 5/2019 (KO)změna nařízení o přírodní rezervaci Vitčický les
I V § 4/2019 (KO)vyhlášení přírodní památky Skřípovský mokřad a změna vyhlášky ONV Prostějov
I V § A 3/2019 (KO)změna nařízení o přírodní rezervaci Rudka
I V § 2/2019 (KO)vyhlášení přírodní památky Letní stráň
I V § A 1/2019 (KO)změna nařízení o přírodní rezervaci Blátka
I V § A D 1/2019 (KP)změna nařízení o plošném pokrytí Plzeňského kraje jednotkami PO
I V § 1/2019 (PU)zrušení nařízení Okresního úřadu Svitavy č. 1/1998
I V § 8/2019 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Vlčí důl
I V § 7/2019 (KU)o zřízení Přírodní památky Pod Lysou horou
I V § 6/2019 (KU)o zřízení Přírodní památky Lomské údolí
I V § 5/2019 (KU)o zřízení Přírodní památky Drmaly
I V § 4/2019 (KU)o zřízení Přírodní památky Domaslavické údolí
I V § 3/2019 (KU)o zřízení Přírodní památky Cínovecký hřbet
I V § 2/2019 (KU)o zřízení Přírodní památky Červený Hrádek
I V § 2/2019 (ZL)o zřízení Přírodní památky Kopce
I V § 1/2019 (ZL)o zřízení Přírodní památky Čertovy skály
I V § R 2/2019 (KM)o zřízení přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína
I V § 1/2019 (KM)o zřízení přírodní památky Pod Požahou
I V § 6/2019 (JM)o zřízení přírodní památky Velký hájek
I V § 5/2019 (JM)o zřízení přírodní památky Velké Družďavy
I V § A 4/2019 (JM)změna nařízení o zvláště chráněných území a ochranných pásem
I V § A 1/2019 (KU)změna nařízení o maximálních cenách veřejné dopravy
I V § 3/2019 (JM)o zřízení přírodní památky Návrší
I V § 2/2019 (JM)o zřízení přírodní památky Horka
I V § 1/2019 (JM)o zřízení přírodní památky Andělka a Čertovka
I V § 7/2018 (KK)o zřízení Přírodní památky Tisovec a jejího ochranného pásma
I V § 6/2018 (KK)o zřízení Přírodní rezervace Vladař
I V § 5/2018 (KK)o zřízení Přírodní památky Koňský rybník a jejího ochranného pásma
I V § A D 2/2018 (KU)maximální ceny jízdného v integrované dopravě Ústeckého kraje
I V § A D 7/2018 (KM)změna Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
I V § A D 6/2018 (KM)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 5/2018 (JM)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § 4/2018 (KS)o zřízení přírodní památky Polabské hůry
I V § A 8/2018 (KO)změna požárního poplachového plánu Olomouckého kraje
I V § A D 1/2018 (JC)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 5/2018 (KM)změna nařízení o úsecích silnic bez zajišťování sjízdosti a schůdnosti
I V § 3/2018 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti a schůdnosti v zimním období
I V § A D 4/2018 (PU)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § 4/2018 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti a schůdnosti odstraňováním sněhu a náledí
I V § A D 4/2018 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 4/2018 (KV)o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina
I V § 3/2018 (KV)o zřízení přírodní rezervace Meandry Jankovského potoka a jejího ochranného pásma
I V § 2/2018 (KV)o zřízení přírodní rezervace Prameniště Jankovského potoka a jejího ochranného pásma
I V § A 1/2018 (KV)úseky silnic, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § R 3/2018 (KL)o vyhlášení přírodní památky Pískovna Žizníkov
I V § D 4/2018 (KH)maximální ceny veřejné osobní dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
I V § A 3/2018 (KH)změna nařízení o zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § A 2/2018 (KK3)o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V § A 2/2018 (KS)maximální ceny jízdného v přepravě cestujících ve Středočeském kraji
I V § A D 4/2018 (JM)maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v IDS Jihomoravského kraje
I V § D 3/2018 (PU)maximální ceny veřejné osobní dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
I V § 3/2018 (JM)o zřízení přírodní památky Na Líchách
I V § 4/2018 (KM)o zřízení přírodní památky Červený kámen
I V § 3/2018 (KM)o zřízení přírodní památky Libotín
I V § 2/2018 (KM)o zřízení přírodní rezervace Hněvošický háj
I V § N D 1/2018 (KK2)o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V § 3/2018 (KP)o zřízení přírodní památky "Šlovický vrch"
I V § 2/2018 (KH)o zřízení přírodní rezervace Kostelecký zámecký park
I V § A D 2/2018 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V § 1/2018 (KH)o zřízení přírodní památky Orlice
I V § 3/2018 (KK)o zřízení Přírodní památky Toto-Karo a jejího ochranného pásma
I V § A 2/2018 (KK)změna Požárního poplachového plánu Karlovarského kraje
I V § A 1/2018 (KK)změna nařízení o pokrytí Karlovarského kraje jednotkami PO
I V § R 1/2018 (KS)o zřízení přírodní památky Louky u Budenína
I V § 1/2018 (KL)o zrušení Přírodní památky Galerie a jejího ochranného pásma
I V § A 2/2018 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § A 1/2018 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 7/2018 (KO)změna nařízení o pokrytí Olomouckého kraje jednotkami PO
I V § A D 2/2018 (KP)změna nařízení o plošném pokrytí Plzeňského kraje jednotkami PO
I V § 1/2018 (KM)o zřízení přírodní rezervace Skučák
I V § A 6/2018 (KO)změna některých vyhlášek ONV Prostějov a nařízení č. 6/2012
I V § D 5/2018 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Vitčický les
I V § D 4/2018 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Rudka
I V § 3/2018 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Kněží hora
I V § D 2/2018 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Blátka
I V § 1/2018 (KO)vyhlášení přírodní památky Brus
I V § A KUJI 91530/2017aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
I V § 6/2017 (JM)o zřízení přírodní památky Vinohrady
I V § 5/2017 (JM)o zřízení přírodní památky Střelická bažinka
I V § 4/2017 (JM)o zřízení přírodní památky Biskoupská hadcová step
I V § 1/2018 (JM)o zřízení přírodní památky Výchoz a jejího ochranného pásma
I V § A 2/2018 (JM)změna nařízení o zřízení přírodní památky Nad řekami
I V § 1/2018 (KP)o zřízení přírodní památky "Čerňovice"
I V § A 1/2018 (KU)změna nařízení o maximálních cenách veřejné dopravy
I V § 3/2017 (KK)o zřízení Přírodní památky Tisovec a jejího ochranného pásma
I V § 2/2017 (KK)o zřízení Přírodní památky Jezerský vrch a jejího ochranného pásma
I V § 14/2017 (KS)o zřízení přírodní rezervace Posázavské bučiny
I V § 3/2017 (KU)odnětí působnosti obecného stavebního úřadu Městskému úřadu Jílové
I V § A 2/2017 (KU)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § 5/2017 (KV)o zřízení přírodní památky Šebeň a jejího ochranného pásma
I V § 4/2017 (KV)o zřízení přírodní rezervace Staré duby a jejího ochranného pásma
I V § A D 4/2017 (KM)změna Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
I V § A D 3/2017 (KM)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 3/2017 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 13/2017 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti v zimním období
I V § A D 2/2017 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 5/2017 (KO)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § 2/2017 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 1/2017 (KH)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A D 1/2017 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 3/2017 (JC), kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje
I V § A D 2/2017 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § ZL04/2017o zajištění kontinuity řešení mimořádné události
I V § A ZL03/2017o změně krizových opatření
I V § 4/2017 (KO)změna některých vyhlášek o chráněných přírodních výtvorech
I V § A 3/2017 (KO)změna nařízení o přírodní památce Nivské louky
I V § 2/2017 (KO)vyhlášení přírodní památky Pod Zápovědským kopcem
I V § 1/2017 (KO)vyhlášení přírodní památky Cigánské zmoly a její ochranného pásma
I V § 3/2017 (KV)o zřízení přírodní rezervace Stvořidla a jejího ochranného pásma
I V § A D 2/2017 (KV)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A ZL02/2017o změně krizových opatření
I V § D ZL01/2017o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § 12/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Paterovské stráně
I V § 2/2017 (KM)maximální cena jízdného v MHD na území Moravskoslezského kraje
I V § 1/2017 (KL)odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu MěÚ Harrachov
I V § 2/2017 (JM)o zřízení přírodní památky Plácky
I V § D 1/2017 (KV)o zřízení přírodní rezervace Velká a Malá olšina
I V § A 11/2017 (KS)změna nařízení o zřízení přírodní památky Čihadelské rybníky
I V § 10/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Stroupínský potok
I V § 9/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Řísnice
I V § 1/2017 (JM)o zřízení přírodní památky Sovince
I V § A 1/2017 (KM)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A D 1/2017 (KP)zabezpečení pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 1/2017 (JC)podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 8/2017 (KS)změna nařízení o zřízení přírodní památky Kersko
I V § R 7/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Kozí hůra
I V § 6/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Žiželický les
I V § A D 5/2017 (KS)o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § 4/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Zákolanský potok
I V § 3/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Písčina u Byšiček
I V § 2/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Milčice
I V § 1/2017 (KS)o zřízení přírodní památky Dymokursko
I V § 1/2017 (PU)o zřízení přírodní rezervace Psí kuchyně
I V § A D 10/2016 (JM)maximální ceny jízdného v integrované dopravě Jihomoravského kraje
I V § A KUJI 70207/2016aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
I V § A KUJI 69969/2016aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
I V § 11/2016 (KV)o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník
I V § A D 1/2017 (KU)maximální ceny veřejné linkové osobní dopravy v Ústeckém kraji
I V § 6/2016 (KH)o zřízení přírodní památky Sítovka
I V § 14/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Valečské lemy
I V § 13/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Valečské sklepy
I V § 12/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Dubohabřina ve Vojkovicích
I V § 11/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Špičák u Vojkovic
I V § 10/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Hornohradský potok
I V § 9/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Malý Stolec
I V § 8/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Pastviny u Srní
I V § 14/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Rusava - Na skále
I V § 13/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Rusava - Hořansko
I V § A 5/2016 (KP)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A 7/2016 (KU)změna nařízení o maximálních cenách veřejné osobní dopravy
I V § R 3/2016 (ZL)o zřízení přírodní památky Záříčské louky
I V § 28/2016 (KS)o zřízení přírodní rezervace Louky u rybníka Proudnice
I V § 27/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Kališťské louky a mokřady
I V § D 26/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Čihadelské rybníky
I V § 25/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Nový rybník u Kačiny
I V § 24/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Žehuňsko-Báň
I V § 23/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Rybník Starý u Líchov
I V § 22/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Šáchovec
I V § D 21/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Kersko
I V § A 7/2016 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V § A 6/2016 (KK)změna nařízení o pokrytí Karlovarského kraje jednotkami PO
I V § A D 4/2016 (KM)změna Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
I V § A D 3/2016 (KM)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 9/2016 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 6/2016 (KU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 15/2016 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Lipovské upolínové louky
I V § 14/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky Vodopády Stříbrného potoka
I V § 13/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky U nádrže
I V § 12/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky Skelná huť
I V § 11/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky Skalka pod Kaní horou
I V § 10/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky Pod Švancarkou
I V § D 9/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky Nivské louky
I V § 8/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky Kozí Horka
I V § 7/2016 (KO)vyhlášení přírodní památky Dolní Vinohrádky
I V § 6/2016 (KO)změna vyhlášek ONV v Prostějově o chráněných přírodních výtvorech
I V § A 5/2016 (KO)zrušení nařízení Olomouckého kraje č. 1/2010
I V § 8/2016 (JM)o zřízení Přírodní památky Horky a jejího ochranného pásma
I V § A D 4/2016 (KO), kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje
I V § 3/2016 (KO)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru
I V § 5/2016 (KH)o zřízení přírodní památky Byšičky 2
I V § A 4/2016 (KH)zabezpečení Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § 20/2016 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 10/2016 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 4/2016 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 5/2016 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A PU02/2016seznam pozemků dotčených vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
I V § D 9/2016 (PU)o zřízení přírodní rezervace Lanškrounské rybníky
I V § D 8/2016 (PU)o zřízení přírodní rezervace Hřebečovský les
I V § A 7/2016 (JM)o zrušení Nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2009
I V § A D 5/2016 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 5/2016 (KU)o zřízení Přírodní památky Jalovcové stráně nad Vrbičkou
I V § 4/2016 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště
I V § 6/2016 (JM)o zrušení přírodní rezervace Špidláky
I V § 5/2016 (JM)o zrušení přírodní rezervace Stupava
I V § 19/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Chlum u Nepřevázky
I V § A 2/2016 (KM)zrušení nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2010
I V § 18/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Žerka
I V § 17/2016 (KS)o zřízení přírodní rezervace Vymyšlenská pěšina
I V § 16/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Vehlovické opuky
I V § 15/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Pahorek u Ledčic
I V § 14/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Niva Bělé u Klokočky
I V § 13/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Na horách
I V § 12/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Louky u Drahlína
I V § 11/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Les u Libeže
I V § 10/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Krnčí a Voleška
I V § 9/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Kaňon Vltavy u Sedlce
I V § JM01/2016počet členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje
I V § A 4/2016 (JC)kterým se zrušuje Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2010
I V § KUJI 47375/2016zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Kraje Vysočina
I V § A 10/2016 (KV)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § A 3/2016 (KH)zrušení nařízení Královéhradeckého kraje č. 2/2010
I V § A 3/2016 (KL)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § A 2/2016 (JM9)o zrušení stavu nebezpečí
I V § D 1/2016 (JM9)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § 4/2016 (JM)o zrušení Přírodní památky Žabárník
I V § D 3/2016 (JM)o zřízení Přírodní památky Nad řekami
I V § 2/2016 (JM)o zřízení Přírodní památky Bouchal
I V § A 3/2016 (KU)zrušení nařízení Ústeckého kraje č. 5/2010
I V § P A 4/2016 (KK)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § A 3/2016 (KK)zabezpečení požární ochrany při akcích s větším počtem osob
I V § A 7/2016 (PU)zrušení nařízení Pardubického kraje č. 3/2010
I V § A 6/2016 (PU)zrušení nařízení Pardubického kraje č. 2/2010
I V § A 5/2016 (PU)zrušení nařízení Pardubického kraje č. 1/2010
I V § A 4/2016 (KP)zrušení nařízení Plzeňského kraje č. 2/2010
I V § A D 3/2016 (KP)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § 3/2016 (JC)vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma
I V § A 2/2016 (ZL)zrušení nařízení Zlínského kraje č. 1/2010
I V § ZL01/2016počet členů Zastupitelstva Zlínského kraje
I V § KP01/2016počet členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
I V § PU01/2016počet členů Zastupitelstva Pardubického kraje
I V § 2/2016 (KK)o zřízení Přírodní památky Pernink
I V § KK01/2016počet členů zastupitelstva kraje pro volby 2016
I V § KM01/2016počet volených členů zastupitelstva Moravskoslezského kraje
I V § KS01/2016počet členů zastupitelstva Středočeského kraje
I V § A 8/2016 (KS)zrušení nařízení Středočeského kraje č. 11/2010
I V § A 7/2016 (KS)zrušení nařízení Středočeského kraje č. 10/2010
I V § A 6/2016 (KS)zrušení nařízení Středočeského kraje č. 9/2010
I V § A 5/2016 (KS)zrušení nařízení Středočeského kraje č. 8/2010
I V § A 4/2016 (KS)zrušení nařízení Středočeského kraje č. 7/2010
I V § 3/2016 (KS)závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje
I V § KO01/2016počet členů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro volby 2016
I V § A KL02/2016tisková oprava nařízení Libereckého kraje č. 2/2016
I V § A D 9/2016 (KV), kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
I V § 8/2016 (KV)o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička
I V § A D 7/2016 (KV)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § 6/2016 (KV)o zřízení přírodní památky Šilhánky
I V § 5/2016 (KV)o zřízení přírodní rezervace Zaječí skok
I V § 4/2016 (KV)o zřízení přírodní rezervace Dukovanský mlýn
I V § JC01/2016počet členů Zastupitelstva Jihočeského kraje
I V § D 2/2016 (KL)odejmutí působnosti obecného stavebního úřadu Obecnímu úřadu Všeň
I V § KH01/2016o počtu volených členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I V § A 2/2016 (JC)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § KU01/2016zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
I V § A D 2/2016 (KO)zabezpečení pokrytí Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § KL01/2016počet členů zastupitelstva Libereckého kraje pro volby 2016
I V § A D 2/2016 (KS)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A 4/2016 (PU)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § A D 2/2016 (KP)změna nař. o pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 2/2016 (KU)závazná část Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje
I V § A 2/2016 (KH)zrušení nařízení o zřízení přírodní památky Rybník Spáleniště
I V § 1/2016 (KS)o zřízení přírodní památky Louky u Choťánek
I V § A 1/2016 (JC)závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje
I V § 1/2016 (ZL)závazná část Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje
I V § A 1/2016 (KM)závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
I V § A 1/2016 (KL)závazná část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
I V § A 1/2016 (KP)závazná část Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje
I V § 1/2016 (KK)závazná část Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje
I V § A 1/2016 (KV1)závazná část Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
I V § A 3/2016 (KV)o zřízení přírodní památky Kejtovské louky
I V § R A 2/2016 (KV)o zřízení přírodní rezervace Kladinský potok
I V § A 1/2016 (KV)o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma
I V § A 1/2016 (KH)závazná část Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
I V § A 3/2016 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § A 2/2016 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § 1/2016 (KU)o zřízení Přírodní památky Vrbina u Nové Vsi
I V § 20/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Suchá hora
I V § 19/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Velká skála a jejího ochranného pásma
I V § 18/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Mohelnička a jejího ochranného pásma
I V § 17/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Havranka
I V § 16/2015 (KV)o zřízení přírodní památky U Hamrů a jejího ochranného pásma
I V § 15/2015 (KV)o zřízení přírodní památky Na Ostrážné
I V § 14/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace U Jezera a jejího ochranného pásma
I V § 13/2015 (KV)o zřízení přírodní památky Kamenický rybník
I V § 12/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Roštejnská obora
I V § D 11/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma
I V § 10/2015 (KV)o zřízení přírodní památky U Lusthausu
I V § 9/2015 (KV)o zřízení přírodní památky Kozének a jejího ochranného pásma
I V § 8/2015 (KV)o zřízení přírodní památky Horní Mrzatec a jejího ochranného pásma
I V § 7/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Habrová seč
I V § 6/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře
I V § A 1/2016 (KO)závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje
I V § A 1/2016 (PU)závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje
I V § 1/2016 (JM)závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
I V § 3/2015 (KL)o vyhlášení přírodní rezervace Ralsko
I V § A D 7/2015 (KU)maximální ceny jízdného v integrované dopravě Ústeckého kraje
I V § A D 2/2015 (KM)změna Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
I V § A D 1/2015 (KM)změna nařízení o zabezpečení pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 23/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero
I V § A 22/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Vlkoš - statek
I V § A 21/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Vidnavské mokřiny
I V § A 20/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Veselíčko
I V § A 19/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Včelínské louky
I V § A 18/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky U Strejčkova lomu
I V § A 17/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky U Bílých hlin
I V § A 16/2015 (KO)změna nař. o vyhlášení přírodní památky Sobotín - domov důchodců
I V § A 15/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku
I V § A 14/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Račí údolí
I V § A 13/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Otaslavice - kostel
I V § A 12/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Malý Kosíř
I V § A 11/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Libina - U Černušků
I V § A 10/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Chudobín
I V § A 9/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Hustopeče - Štěrkáč
I V § A 8/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Hanušovice - kostel
I V § A 7/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Deylův ostrůvek
I V § A 6/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Černá Voda
I V § A 5/2015 (KO)změna nařízení o vyhlášení přírodní památky Čechy pod Kosířem
I V § 7/2015 (JM)o zřízení Přírodní památky Stračí
I V § D 3/2014 (KU)maximální ceny jízdného v integrované dopravě Ústeckého kraje
I V § A D 2/2014 (KU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 6/2015 (KU)zřízení Přírodní památky V Hlubokém
I V § 5/2015 (KU)zřízení Přírodní památky Svatý kopeček u Kadaně
I V § 4/2015 (KU)zřízení Přírodní památky Pastviště u Okounova
I V § A 3/2015 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Myslivna
I V § A D 2/2015 (KU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 2/2015 (KL8)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 6/2015 (JM)o zrušení přírodní památky Na hájku
I V § 7/2015 (KS)o zřízení přírodní rezervace Tonice-Bezedná
I V § A 6/2015 (KS)změna nařízení o zřízení přírodní památky Kačina
I V § 5/2015 (KS)úseky silnic bez udržování sjízdnosti v zimním období
I V § A D 4/2015 (KO)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 4/2015 (PU)úseky silnic bez udržování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 5/2015 (JM)maximální ceny jízdného v integrované dopravě Jihomoravského kraje
I V § R A D 4/2015 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § R A D 5/2015 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 5/2015 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § N A 2/2015 (KK4)o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V § A 9/2015 (ZL)změna požárního poplachového plánu Zlínského kraje
I V § A 8/2015 (ZL)změna nař. o pokrytí Zlínského kraje jednotkami požární ochrany
I V § N A 2/2015 (JC8)o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § 5/2015 (KV)o zřízení přírodní památky Staropavlovský rybník
I V § 4/2015 (KV)zřízení přírodní památky Rybníky u Rudolce
I V § A D 3/2015 (KV)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § N A 2/2015 (KL)o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § A KK01/2015oprava přílohy č. 1 k nařízení Karlovarského kraje č. 2/2015
I V § 7/2015 (ZL)zřízení přírodní památky Pavlínka
I V § 6/2015 (ZL)zřízení přírodní památky Orlí hnízdo
I V § 5/2015 (ZL)zřízení přírodní památky Nádrž Tesák
I V § 4/2015 (ZL)zřízení přírodní památky Nad Kašavou
I V § 3/2015 (ZL)zřízení přírodní památky Loučka pod Bukovinou
I V § 2/2015 (ZL)zřízení přírodní rezervace Čerňava
I V § 1/2015 (ZL)zřízení přírodní památky Bludný
I V § R N D 1/2015 (KL5)o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § N D 1/2015 (KK3)o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I V § D 2/2015 (KV)o zřízení přírodní rezervace Kladinský potok
I V § D 1/2015 (KV)o zřízení přírodní památky Kejtovské louky
I V § N D 1/2015 (JC7)o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § 3/2015 (JM)o zřízení Přírodní památky Malhostovické kopečky
I V § 3/2015 (PU)zřízení přírodní rezervace Žernov
I V § P A D 4/2015 (JC)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A 1/2015 (KU)změna nařízení o zřízení Přírodní památky Písčiny u Oleška
I V § 4/2014 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 3/2015 (KO)vyhlášení přírodní rezervace Stráž - Skalka
I V § D 2/2015 (KO)vyhlášení přírodní památky Včelínské louky
I V § D 1/2015 (KO)vyhlášení přírodní památky Deylův ostrůvek
I V § A D 2/2015 (JM)maximální ceny jízdného v integrované dopravě Jihomoravského kraje
I V § A 2/2015 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 1/2015 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § A 4/2015 (KS), kterým se vydává Požární poplachový plán Středočeského kraje
I V § 3/2015 (KS)o zřízení přírodní památky Dolní Pšovka
I V § 2/2015 (KS)o zřízení přírodní památky Zadní Hrádek
I V § 1/2015 (KS)o zřízení přírodní rezervace Veltrubský luh
I V § P A D 4/2015 (KK)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A D 3/2015 (KK)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V § A D 2/2015 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V § A 1/2015 (KK)změna nařízení o pokrytí Karlovarského kraje jednotkami PO
I V § 1/2015 (KL)o vyhlášení přírodní památky Vranovské skály
I V § A 3/2015 (JC)změna nař. o pokrytí Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 2/2015 (JC)podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V § A D 1/2015 (JC)požární poplachový plán Jihočeského kraje
I V § 1/2015 (JM)o zřízení Přírodní památky Květnice
I V § 44/2014 (JM)o zřízení ochranného pásma přírodní rezervace Pavlovské mokřady
I V § 43/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Trávní dvůr a jejího ochranného pásma
I V § A KV01/2015nález razítka
I V § 3/2014 (KM)o zřízení přírodní rezervace Hořina
I V § A D 2/2014 (KM)změna Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
I V § A D 1/2014 (KM)podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
I V § PU04/2014seznam pozemků dotčených vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
I V § 8/2014 (PU)o zřízení přírodní památky U Pohránovského rybníka
I V § 42/2014 (JM)o určení městského úřadu Mokrá-Horákov obecným stavebním úřadem
I V § 41/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Lipiny a jejího ochranného pásma
I V § D 40/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Santon a jejího ochranného pásma
I V § 39/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Velatická slepencová stráň
I V § A D 38/2014 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 37/2014 (JM)o zrušení Přírodní památky Přední Galašek
I V § D 36/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Bílý kopec u Čejče
I V § 35/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Letiště Milotice
I V § 34/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Miliovy louky a jejího ochranného pásma
I V § 33/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Hochberk a jejího ochranného pásma
I V § 32/2014 (JM)zřízení Přírodní památky Letiště Marchanice
I V § A D 7/2014 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 15/2014 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 14/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Velký Raputovský rybník
I V § 13/2014 (KS)o zřízení přírodní rezervace Káraný - Hrbáčkovy tůně
I V § 12/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Slatinná louka u Velenky
I V § A D 3/2014 (KO)maximální ceny veřejné osobní dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
I V § A D 2/2014 (KO)změna závazné části Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kr.
I V § D KV01/2014ztráta razítka
I V § 31/2014 (JM)o zřízení Přírodního parku Mikulčický luh
I V § A PU03/2014pozemky dotčené vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
I V § D 6/2014 (PU)o zřízení přírodní rezervace U Kaštánku
I V § D 5/2014 (PU)o zřízení přírodní rezervace Hemže-Mýtkov
I V § A D 7/2014 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § N 3/2014 (JM12)bezodkladné provedení prací v souvislosti se stavem nebezpečí
I V § P 2/2014 (JM11)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § 1/2014 (JM10)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A D 8/2014 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 1/2014 (KU)změna závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje
I V § 12/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Mokřad Pumpák a jejího ochranného pásma
I V § 13/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Dymokursko - Bahenské louky
I V § 12/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Farářova louka
I V § 30/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Černice a jejího ochranného pásma
I V § 29/2014 (JM)o zřízení přírodní památky Úvalský rybník
I V § 11/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Újezdecký les a jejího ochranného pásma
I V § 10/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Údolí Bánovského potoka
I V § A D 1/2014 (KV3)změna závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
I V § 3/2014 (KV)o zřízení přírodní památky Ptáčovské rybníky
I V § A PU01/2014pozemky dotčené vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
I V § D 4/2014 (PU)o zřízení přírodní památky Michnovka-Pravy
I V § D 3/2014 (PU)o zřízení přírodní rezervace Mazurovy chalupy
I V § D 2/2014 (PU)o zřízení přírodní památky Kunětická hora
I V § D 1/2014 (PU2)o zřízení přírodní rezervace Anenské údolí
I V § 3/2014 (KL)o zřízení Přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně
I V § 2/2014 (KL)o zřízení Přírodní památky Niva Ploučnice u Žizníkova
I V § 11/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Hustířanský les
I V § 10/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Piletický a Librantický potok
I V § JM01/2014o opravě tiskové chyby
I V § 28/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Přední kopaniny
I V § R 27/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Kamenný vrch u Kurdějova
I V § 9/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Javorka a Cidlina - Sběř
I V § 1/2014 (KO)změna vyhlášky ONV Prostějov o chráněných přírodních výtvorech
I V § 11/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Minartice
I V § 10/2014 (KS)o zřízení přírodní rezervace Úpor - Černínovsko
I V § 9/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Smradovna
I V § 8/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Polabí u Kostelce
I V § 7/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Břežanské údolí
I V § 9/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Skalky u Hulína
I V § 8/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Kotrlé
I V § 7/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Huštěnovická ramena
I V § A D 6/2014 (JC)zabezpečení pokrytí Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany
I V § 26/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Stepní stráně u Komořan
I V § 25/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Pekárka
I V § A 7/2014 (KK)zrušení závazných částí Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe
I V § R 8/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Týnišťské Poorličí
I V § 7/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Dědina u Dobrušky
I V § 6/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Luční potok v Podkrkonoší
I V § 6/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Za Údrčí
I V § 5/2014 (KK)o zřízení přírodní rezervace Vladař
I V § 4/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Týniště
I V § 3/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Lomnický rybník
I V § 2/2014 (KK)o zřízení přírodní památky Blažejský rybník
I V § 5/2014 (KH)o zřízení přírodní rezervace Peklo
I V § A D 1/2014 (KP)změna nař. o pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § 1/2014 (KL2)o určení městského úřadu Ralsko obecným stavebním úřadem
I V § A 1/2014 (KK)změna nař. o podmínkách k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V § 4/2014 (KH)o zřízení přírodní rezervace Zbytka
I V § 3/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Tuří rybník
I V § 2/2014 (KV)o zřízení přírodní památky Nad Koupalištěm
I V § 1/2014 (KV)o zřízení přírodní památky Javorův kopec
I V § 2/2014 (KH)o zřízení přírodní rezervace Dubno - Česká Skalice
I V § 1/2014 (KH)o zřízení přírodní památky Veselský háj
I V § 24/2014 (JM)zrušení vyhlášky o přírodním výtvoru "Údolí Kohoutovického potoka"
I V § 23/2014 (JM)o zřízení Přírodní rezervace Na Bítovské cestě
I V § 22/2014 (JM)o zřízení Přírodní rezervace Cornštejn a jejího ochranného pásma
I V § 6/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Štola Mořic
I V § 5/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Kalivody
I V § D 4/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Kačina
I V § 3/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Horní a Dolní obděnický rybník
I V § 2/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Dražská Koupě
I V § 1/2014 (KS)o zřízení přírodní památky Bezděkovský lom
I V § 21/2014 (JM)o zřízení Přírodní rezervace Templštejn a jejího ochranného pásma
I V § 20/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Tasovické svahy
I V § 19/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Petrovy skály a jejího ochranného pásma
I V § 18/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Orlí hnízdo a jejího ochranného pásma
I V § D 17/2014 (JM)o zřízení Přírodní rezervace Písečný rybník
I V § 16/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Hovoranské louky
I V § 15/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Ve Žlebě
I V § 14/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Široký
I V § 13/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Studánkový vrch
I V § 12/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Pustý kopec u Konic
I V § 11/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Kamenná hora u Derflic
I V § 10/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Červený rybníček
I V § 9/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Božický mokřad
I V § 7/2014 (JM)o zřízení Přírodní rezervace Pod Havranem
I V § 6/2014 (JM)o zřízení Přírodního parku Rakovecké údolí
I V § 5/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Lapikus a jejího ochranného pásma
I V § 4/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Protržený rybník
I V § 3/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Spálená a jejího ochranného pásma
I V § 2/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky U Huberta a jejího ochranného pásma
I V § 1/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Zmijiště a jejího ochranného pásma
I V § 6/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Pernikářská
I V § 5/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Semetín - luční prameniště
I V § 4/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Semetín - lesní prameniště
I V § 3/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Nad Jasenkou
I V § 2/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Myšince
I V § 1/2014 (ZL)o zřízení přírodní památky Chladná dolina
I V § 8/2014 (JM)o zřízení Přírodní památky Výrovické kopce
I V § 28/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Horní Karlov
I V § 27/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Bau a jejího ochranného pásma
I V § 26/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Kaolinka
I V § 25/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Skalky u Sedlece
I V § 24/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Štěpánovský lom
I V § 23/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Lom u Žerůtek a jejího ochranného pásma
I V § 22/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Kopečky u Únanova
I V § 21/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Dyjské svahy a jejího ochranného pásma
I V § 20/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Mašovický lom a jejího ochranného pásma
I V § 19/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Polámanky
I V § 18/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Nové hory
I V § 17/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Člupy
I V § 16/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Budkovické slepence
I V § 15/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Bezourek
I V § 14/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Pustý mlýn
I V § 5/2014 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Vltava u Blanského lesa
I V § 4/2014 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Tábor - Zahrádka
I V § 3/2014 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Podhájí
I V § 2/2014 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Pod Sviňovicemi
I V § 1/2014 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Horní Malše
I V § 30/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Žofina Huť
I V § 29/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Závišinský potok
I V § 28/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Vrbenské rybníky
I V § 27/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Vlašimská Blanice
I V § 26/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Veveřský potok
I V § 25/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Újezdec
I V § 24/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Tůně u Špačků
I V § 23/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Štěkeň
I V § 22/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice
I V § 21/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky
I V § 20/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Polučí
I V § 19/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Pivonické skály
I V § 18/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Onšovice - Mlýny
I V § 17/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Nad Zavírkou
I V § 16/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Moravská Dyje
I V § 15/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Miletínky
I V § 14/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Lužnice
I V § A D 1/2014 (KL1)změna Závazné části Plánu odpadového hospodářství Libereckého kr.
I V § 13/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Lom Skalka u Sepekova
I V § 12/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Libochovka
I V § 11/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Kralovické louky
I V § 10/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Karvanice
I V § 9/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Kameník
I V § 8/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Hlubocké hráze
I V § 7/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Hadce u Dobročkova
I V § 6/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní rezervace Dráchovské louky
I V § 5/2013 (JC)o vyhlášení Přírodní památky Blatná
I V § 4/2013 (JC7)o vyhlášení Přírodní památky Blanice
I V § 3/2013 (JC7)o vyhlášení Přírodní památky Bedřichovský potok
I V § 2/2013 (JC7)o vyhlášení Přírodní památky Baba
I V § 13/2013 (JM)zřízení Přírodní památky Vrbovecký rybník
I V § 12/2013 (JM)zřízení Přírodní památky Skalky u Havraníků
I V § D 11/2013 (JM)zřízení Přírodní památky Načeratický kopec
I V § 10/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Kameníky a jejího ochranného pásma
I V § 9/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Ječmeniště a jejího ochranného pásma
I V § D 8/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Čekal a jejího ochranného pásma
I V § 7/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Vypálenky a jejího ochranného pásma
I V § A 1/2014 (PU1)Změna Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje
I V § 19/2013 (ZL)Zřízení přírodní rezervace Kobylí hlava
I V § 18/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Údolí Okluky
I V § 17/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Stráně u Popovic
I V § 16/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Stonáč
I V § 15/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Remízy u Bánova
I V § 14/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Ovčírka
I V § 13/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Mokřad u Slováckých strojíren
I V § 12/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Kurovický lom
I V § 11/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Bašnov
I V § 10/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Salašské pěnovce
I V § 9/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Rochus
I V § 8/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Trubiska
I V § 7/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Polichno - Pod duby
I V § R 6/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Pod Obecním kopcem
I V § 5/2013 (ZL)Zřízení přírodní rezervace Ocásek
I V § 4/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Chvalčov
I V § 3/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Hříštěk
I V § 2/2013 (ZL)Zřízení přírodní památky Čerťák
I V § A 14/2013 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § A 13/2013 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A PU03/2013pozemky dotčené vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
I V § D 12/2013 (PU)Zřízení přírodní památky Rychnovský vrch
I V § D 11/2013 (PU)Zřízení přírodní památky Rybník Moře
I V § D 10/2013 (PU)Zřízení přírodní rezervace Střemošická stráň
I V § D 18/2013 (KO)Vyhlášení přírodní rezervace Vidnavské mokřiny
I V § D 17/2013 (KO)Vyhlášení přírodní rezervace Račí údolí
I V § D 16/2013 (KO)Vyhlášení přírodní rezervace Malý Kosíř
I V § D 15/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero
I V § D 14/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Vlkoš - statek
I V § D 13/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Veselíčko
I V § D 12/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky U Strejčkova lomu
I V § D 11/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky U Bílých hlin
I V § D 10/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Sobotín - domov důchodců
I V § D 9/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Rašeliniště na Smrku
I V § D 8/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Otaslavice - kostel
I V § D 7/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Libina - U Černušků
I V § D 6/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Chudobín
I V § D 5/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Hustopeče - Štěrkáč
I V § D 4/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Hanušovice - kostel
I V § D 3/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Černá Voda - kulturní dům
I V § D 2/2013 (KO)Vyhlášení přírodní památky Čechy pod Kosířem
I V § 17/2013 (KM)Zřízení přírodní památky Niva Olše-Věřňovice
I V § R 25/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Housina
I V § 15/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Pod Rýzmburkem
I V § 14/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Halín
I V § 13/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Byšičky 1
I V § 12/2013 (KV)o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště
I V § 11/2013 (KV)o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
I V § 14/2013 (KU)O zřízení Přírodní památky Bezručovo údolí
I V § 13/2013 (KU)O zřízení Přírodní památky Na loučkách II
I V § A D 12/2013 (KU)Úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 12/2013 (KH)o zřízení přírodní rezervace Bažiny
I V § 11/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Na Plachtě
I V § A PU02/2013pozemky dotčené vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
I V § D 9/2013 (PU)Zřízení přírodní památky Černý Nadýmač
I V § D 8/2013 (PU)o zřízení přírodní rezervace Bažantnice v Uhersku
I V § D 7/2013 (PU)o zřízení přírodní památky Heřmanův Městec
I V § D 6/2013 (PU)o zřízení přírodní rezervace Hluboký rybník
I V § A D 16/2013 (KM)změna Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
I V § A 15/2013 (KM)změna nařízení o podmínkách zabezpečení plošného pokrytí jednotkamí požární ochrany
I V § A 3/2013 (KP)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § 2/2013 (KP)o zřízení přírodní památky "Chodská Úhlava"
I V § 6/2013 (JM)Zřízení Přírodní památky Na kutinách
I V § 5/2013 (JM)Zřízení Přírodní památky Údolí Kohoutovického potoka
I V § 6/2013 (KL)o zřízení Přírodní památky Červený rybník a jejího ochran. pásma
I V § A 5/2013 (KL)změna nařízení o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy
I V § 4/2013 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 10/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Trotina
I V § 9/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Chyjická stráň
I V § 8/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Víno
I V § 7/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Rybník Strašidlo
I V § 6/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Olešnice
I V § 5/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Libosad - obora
I V § 4/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Hluboký Kovač
I V § 11/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Kopistská výsypka
I V § 10/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Želinský meandr
I V § 9/2013 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Holý vrch
I V § 8/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Skalky u Třebutiček
I V § 7/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Podmilesy
I V § 6/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Bílé stráně u Štětí
I V § 5/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Stráně u Velkého Újezdu
I V § D 4/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Písčiny u Oleška
I V § 3/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Vrbka
I V § 24/2013 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 23/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Březnice - Oblouček
I V § A D 4/2013 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 5/2013 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 10/2013 (KV)o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné
I V § 9/2013 (KV)o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník
I V § A D 8/2013 (KV)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 1/2013 (KO)změna nařízení o úsecích silnic v zimě neudržovaných
I V § 3/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Novopacký vodopád
I V § A D 1/2013 (JC6)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 1/2013 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 22/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Dobříšský park
I V § 21/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Valcha
I V § 20/2013 (KS)o zřízení přírodní rezervace Mydlovarský luh
I V § A PU01/2013pozemky dotčené vyhlašovanými zvláště chráněnými územími
I V § D 4/2013 (PU)o zřízení přírodní památky U Banínského viaduktu
I V § D 3/2013 (PU)o zřízení přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna
I V § D 2/2013 (PU)o zřízení přírodní rezervace Choltická obora
I V § 19/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Andělské schody
I V § 18/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Dobříšský zámek
I V § 17/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Horní solopyský rybník
I V § 16/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Vápenické jezero
I V § 15/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Jezera
I V § 14/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Kyšice-Kobyla
I V § 13/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Vysoký Újezd - kostel
I V § 12/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Králičina a Povýmolí
I V § N A 4/2013 (JC)ke zrušení období zvýšeného výskytu nebezpečí požáru
I V § A D 1/2013 (PU)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § 7/2013 (KV)o zřízení přírodní rezervace Suché skály
I V § 6/2013 (KV)o zřízení přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma
I V § 5/2013 (KV)o zřízení přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné
I V § 4/2013 (KV)o zřízení přírodní památky V Kopaninách
I V § 3/2013 (KV)o zřízení přírodní památky Rybníky V Pouštích
I V § 2/2013 (KV)o zřízení přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic
I V § 1/2013 (KV)o zřízení přírodní památky Rychtářský rybník
I V § N D 3/2013 (JC)o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
I V § 14/2013 (KM)o zřízení přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník
I V § 13/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Václavovice - pískovna
I V § 12/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Údolí Moravice
I V § 11/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Paskov
I V § 10/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Šilheřovice
I V § 9/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Osoblažský výběžek
I V § 8/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Niva Morávky
I V § 7/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Mokřad u Rondelu
I V § 6/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Karviná - rybníky
I V § 5/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Jilešovice-Děhylov
I V § 4/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Jakartovice
I V § 3/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Hukvaldy
I V § 2/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Heřmanický rybník
I V § 1/2013 (KM)o zřízení přírodní památky Dolní Marklovice
I V § 3/2013 (JM)o zřízení Přírodního parku Niva Dyje
I V § A D 3/2013 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V § 11/2013 (KS)o zřízení přírodní rezervace Getsemanka
I V § 10/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Veltrusy
I V § 9/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Třeštibok
I V § 8/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Rožmitál pod Třemšínem
I V § 7/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Lounín
I V § 6/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Lom na Plachtě
I V § 5/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Červené dolíky
I V § 4/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Černý Orel
I V § 3/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Bohostice
I V § A 2/2013 (JC)k zajištění provedení krizových opatření v době nouzového stavu
I V § D 1/2013 (JC)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A D 1/2013 (KP)změna nař. o pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § 2/2013 (KH)o zřízení přírodní památky Kalské údolí
I V § A KV01/2013aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
I V § 23/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Šafranice
I V § 22/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace V Lisovech
I V § 2/2013 (KL)o zřízení Přírodní rezervace Údolí Jizery
I V § 2/2013 (JM)o zřízení Přírodní památky Rojetínský hadec
I V § 1/2013 (JM)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V § 2/2013 (KS)o zřízení přírodní památky Slaná louka u Újezdce
I V § 1/2013 (KS)o zřízení přírodní rezervace Všetatská černava
I V § D 1/2013 (KL)o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy
I V § A 1/2013 (ZL)změna nař. o zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požáru
I V § 2/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Údolí Podbradeckého potoka
I V § A 1/2013 (KU)o zřízení Přírodní památky Evaňská rokle
I V § A JM01/2013o opravě tiskových chyb
I V § 1/2013 (KH)o zřízení přírodní rezervace Zámělský borek
I V § A D 17/2012 (KL)maximální ceny veřejné osobní hromadné dopravy v Libereckém kraji
I V § 24/2012 (JM)o zřízení Přírodního parku Rokytná a omezení využití jeho území
I V § 23/2012 (JM)o zřízení Přírodního parku Jevišovka a omezení využití jeho území
I V § D 22/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Velický hliník
I V § D 21/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Špidláky a jejího ochranného pásma
I V § D 20/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Zimarky a jejího ochranného pásma
I V § 19/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Louky pod Kumstátem
I V § D 18/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Paví kopec a jejího ochranného pásma
I V § 17/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Žleby a jejího ochranného pásma
I V § 16/2012 (JM)podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V § 13/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Údolí Bystřice
I V § 12/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Údolí Javorky
I V § A 19/2012 (KS)změna nařízení o Programu snižování emisí Středočeského kraje
I V § A D 15/2012 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 21/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Nad Svitákem
I V § 20/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina
I V § 19/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Mrázkova louka
I V § 18/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka
I V § A D 17/2012 (KV), kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina
I V § A D 20/2012 (KU)Úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 19/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Údolí Podbradeckého potoka
I V § A 3/2012 (KM)změna zabezpečení pokrytí Moravskoslez. kraje požárními jednotkami
I V § A D 2/2012 (KM)změna Požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje
I V § 11/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Bystřice
I V § 18/2012 (KS)úseky silnic bez udržování sjízdnosti v zimním období
I V § 17/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Hadce u Hrnčíř
I V § 16/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Suchdolský rybník
I V § 16/2012 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 15/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Skalice u České Lípy
I V § A 14/2012 (KL)Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
I V § A 13/2012 (KL)zrušení přír. rez. Sluneční dvůr a přír. památky Konvalinkový vrch
I V § A D 2/2012 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A JM02/2012o opravě tiskové chyby
I V § A D 4/2012 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § D 14/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Žebětín a jejího ochranného pásma
I V § A D 3/2012 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 15/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Písečný přesyp u Píst
I V § D 10/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Rybník Spáleniště
I V § A 2/2012 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 3/2012 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § A 7/2012 (ZL)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § 13/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Trenckova rokle
I V § 12/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Zápověď u Karlína
I V § KU01/2012zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
I V § A 18/2012 (KU)Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje
I V § KUJI 48056/2012zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Kraje Vysočina
I V § A D 16/2012 (KV)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 15/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Belfrídský potok
I V § 14/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Baba - V Bukách
I V § 13/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Ptáčovský kopeček
I V § 9/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Březinka
I V § KK01/2012o stanovení počtu členů zastupitelstva kraje
I V § A 11/2012 (JM)změna Programu snižování emisí Jihomoravského kraje
I V § JM01/2012o počtu členů zastupitelstva Jihomoravského kraje pro volby 2012
I V § A D 14/2012 (KS)maximální ceny jízdného v přepravě cestujících ve Středočeském kraji
I V § 12/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Stohánek
I V § 11/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Široký kámen
I V § R 10/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Rašeliniště Černého rybníka
I V § 9/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Jelení vrchy
I V § 8/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Hadí kopec
I V § 7/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Divadlo
I V § 6/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Děvín a Ostrý
I V § R 5/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Stružnické rybníky
I V § 4/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Manušické rybníky
I V § 17/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Sovice u Brzánek
I V § 16/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Blšanský Chlum
I V § 15/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Na Spáleništi
I V § 14/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Na Dlouhé stráni
I V § KM03/2012o počtu volených členů zastupitelstva Moravskoslezského kraje
I V § 12/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Náměšťská obora a jejího ochran. pásma
I V § 11/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Borecká skalka
I V § 10/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Kobylinec
I V § 9/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Špilberk
I V § 8/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Rašelinné jezírko Rosička
I V § 7/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Na Oklice
I V § 6/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště
I V § 5/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Hajnice a jejího ochranného pásma
I V § 4/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Suché skály
I V § 3/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Nová Říše
I V § 2/2012 (KV)o zřízení přírodní památky Sochorov
I V § 1/2012 (KV)o zřízení přírodní rezervace Vírská skalka
I V § 13/2012 (KS)o zřízení přírodní rezervace Týnecké mokřiny
I V § 12/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Týnecká rotunda
I V § 11/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Smečno
I V § 10/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Ledce - hájovna
I V § 9/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Kolín - letiště
I V § 8/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Bělá pod Bezdězem - zámek
I V § 7/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Slavkov
I V § JC01/2012o stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje
I V § 10/2012 (JM)o zřízení Přírodního parku Niva Jihlavy
I V § 8/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Na Plachtě 3
I V § 7/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Stará Metuje
I V § KH01/2012o stanovení počtu členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I V § 6/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Bezděčín
I V § 080575/2012/KUSKo počtu členů Zastupitelstva Středočeského kraje
I V § R/2627/12o počtu členů Zastupitelstva Pardubického kraje
I V § 1/2012 (PU)o zřízení přírodní památky Vesecký kopec a jejího ochranného pásma
I V § 13/2012 (KU)o zřízení přírodní památky Koštice
I V § 12/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Stráně nad Chomutovkou
I V § 11/2012 (KU)o zřízení Přír. r. Prameniště Chomutovky a zrušení Přír. r. Bučina
I V § 10/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Stráně nad Suchým potokem
I V § 9/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Stráně u Drahobuzi
I V § 3/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky
I V § 1/2012 (KL)o zřízení přírodní památky Cihelenské rybníky
I V § KP01/2012o počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje pro volby 2012
I V § A 6/2012 (ZL)podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V § 9/2012 (JM)o zrušení vyhl. o zřízení chráněného výtvoru "Prales" ("Slunná")
I V § 8/2012 (JM)o zřízení Přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí
I V § 7/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Přísnotický les
I V § 6/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Knížecí les
I V § 5/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Červené stráně
I V § 4/2012 (JM)o zřízení Přírodní památky Pánov a jejího ochranného pásma
I V § 3/2012 (JM)o zřízení Přírodního parku Střední Pojihlaví
I V § A 1/2012 (JC)změna nař. o pokrytí Jihočeského kraje jednotkami Požární ochrany
I V § KO01/2012o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
I V § 14/2012 (KO)změna vyhlášek ONV Prostějov o chráněných přírodních výtvorech
I V § 13/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Přestavický les
I V § 12/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Lesy u Bezuchova
I V § 6/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Žaltman
I V § A D 5/2012 (KH)změna Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
I V § A KS01/2012tisková oprava nař. o zřízení přírodní památky Jezírko u Dobříše
I V § KL02/2012o vyhlášení nařízení Libereckého kraje č. 1/2012 v částce 3/2012
I V § A 2/2012 (KL)zabezpečení pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § KL01/2012počet členů zastupitelstva Libereckého kraje pro volby 2012
I V § A 8/2012 (KU)podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V § 7/2012 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Rašeliniště U jezera - Cínovecké raše
I V § 6/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Mokřad pod Terezínskou pevností
I V § D 5/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Evaňská rokle a jejích ochranných podm.
I V § 11/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky U žlíbku a jejího ochranného pásma
I V § 10/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Týn nad Bečvou a jejím ochran. pásmu
I V § 9/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Protivanov a jejím ochranném pásmu
I V § 8/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Poláchovy stráně - Výří skály
I V § 7/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Pod Rudným vrchem
I V § D 6/2012 (KO)o vyhlášení přírodní rezervace Na hadci a jejím ochranném pásmu
I V § 5/2012 (KO)o vyhlášení přírodní rezervace Království a jejím ochranném pásmu
I V § 4/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Dolní a Prostřední Svrčov
I V § 3/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Černé jezero a jejího ochran. pásma
I V § 2/2012 (KO)o vyhlášení přírodní památky Bílá Lhota a jejího ochranného pásma
I V § A 1/2012 (KM)změna nař. o zřízení přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
I V § A 4/2012 (KH)změna nařízení o zřízení přírodní památky Lukavecký potok
I V § 3/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Opočno
I V § 2/2012 (KH)o zřízení přírodní památky Zadní Machová
I V § A 2/2012 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V § A 1/2012 (KK)změna nařízení o pokrytí Karlovarského kraje jednotkami PO
I V § 5/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Oškobrh
I V § 4/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Rybník Vočert a Lazy
I V § 2/2012 (JM), o zřízení Přírodního parku Strážnické Pomoraví
I V § 1/2012 (JM), o zřízení Přírodní rezervace Slunná a jejího ochranného pásma
I V § A D 1/2012 (KH)zabezpečení Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany
I KV02/2011o ztrátě hranatého razítka
I KV01/2011o ztrátě kulatého razítka se státním znakem
I V § D 7/2011 (JM)maximální ceny jízdného v integrované dopravě Jihomoravského kraje
I V § 8/2012 (KP)o zřízení přírodní památky "Mlýneček"
I V § 7/2012 (KP)o zřízení přírodní památky "Orlovická hora"
I V § 6/2012 (KP)o zřízení přírodní památky "Vlkonice"
I V § 5/2012 (KP)o zřízení přírodní památky "Pohorsko"
I V § 4/2012 (KP)o zřízení přírodní památky "Kamenec"
I V § 3/2012 (KP)o zřízení přírodní památky "Kakejcov"
I V § 2/2012 (KP)o zřízení přírodní památky "Bonětice"
I V § 1/2012 (KP)o zřízení přírodní rezervace "Drahotínský les"
I V § A D 1/2012 (KO)maximální ceny jízdného v dopravním systému Olomouckého kraje
I V § 4/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Údlické doubí
I V § 3/2012 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Běšický chochol
I V § 2/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Černovice
I V § 1/2012 (KU)o zřízení Přírodní památky Krásný Dvůr
I V § D 3/2012 (KS)tarif Středočeské integrované dopravy s platností od 1.1.2012
I V § 2/2012 (KS)o zřízení přírodní památky Zámecký park Liblice
I V § 1/2012 (KS)o zřízení přírodní rezervace Vršky pod Špičákem
I V § A 5/2012 (ZL)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V § A 4/2012 (ZL)podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvlášt. významu
I V § A D 3/2012 (ZL)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A D 2/2012 (ZL)změna požárního poplachového plánu Zlínského kraje
I V § A D 1/2012 (ZL)změna nař. o pokrytí Zlínského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 2/2011 (KL), kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
I V § 9/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Kačerov
I V § 8/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Rybník Smrkovák
I V § 7/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Kanice - lesní rybník
I V § R D 6/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Lukavecký potok
I V § 5/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Nadslav
I V § 4/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Uhřínov-Benátky
I V § 3/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Červená Třemešná - rybník
I V § 2/2011 (KH)o zřízení přírodní památky Vražba
I V § A KU01/2011o opravě tiskové chyby
I V § A D 10/2011 (KU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 9/2011 (KO)změna maximálních cen jízdného v dopravním systému Olomouckého kr.
I V § A D 4/2011 (KV)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 9/2011 (KS)krajský regulační řád Středočeského kraje
I V § 8/2011 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti v zimním období
I V § 9/2011 (KU)o zřízení Přírodní památky Háj Petra Bezruče
I V § A 8/2011 (KU), kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje
I V § A D 7/2011 (KU)zabezpečení pokrytí Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § 3/2011 (JM)o zřízení Přírodní památky Biskoupský kopec
I V § 2/2011 (JM)o zřízení Přírodní památky Na lesní horce
I V § A D 6/2011 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 5/2011 (JM)o zřízení Přírodního parku Říčky
I V § 4/2011 (JM)krajský regulační řád Jihomoravského kraje
I V § A D 36/2011 (JC)Požární poplachový plán Jihočeského kraje
I V § A D 35/2011 (JC)zabezpečení pokrytí Jihočeského kraje jednotkami Požární ochrany
I V § A D 1/2011 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 3/2011 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 8/2011 (KO)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 1/2011 (KL5)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 34/2011 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 1/2011 (JM)o zřízení Přírodního parku Oslava
I V § 6/2011 (KU)o zřízení Přírodní památky Hora Říp
I V § 5/2011 (KU)o zřízení Přírodní památky Vrch Hazmburk
I V § A 6/2011 (KP)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V § A 5/2011 (KP)podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvlášt. významu
I V § A D 4/2011 (KP)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A 3/2011 (KP)podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
I V § A D 2/2011 (KP)zabezpečení pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 1/2011 (KP), kterým se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje
I V § D 1/2011 (KH)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 33/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Klenová
I V § 32/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Matenský rybník
I V § 31/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Dehetník
I V § 30/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina
I V § 29/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Opolenec
I V § 28/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Háje
I V § 27/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián
I V § 26/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Doubí u Žíšova
I V § 25/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Dolejší rybník
I V § 24/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata
I V § 23/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Veselská blata
I V § 22/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Úbislav
I V § 21/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Svatý Kříž
I V § 20/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Radlice
I V § 19/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Malý Bukač
I V § 18/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Kozlovská stráň
I V § 17/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Jaroškov
I V § 16/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Čistá hora
I V § 4/2011 (KU)o zřízení Přírodní památky Kateřina - Mokřad
I V § 3/2011 (KU)o zřízení Přírodní památky Doubravka
I V § 2/2011 (KU)o zřízení Přírodní památky Háj u Oseka
I V § A D 3/2011 (KM)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A D 2/2011 (KM), kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje
I V § A 1/2011 (KM)změna zabezpečení pokrytí Moravskoslez. kraje požárními jednotkami
I V § 7/2011 (KS)o zřízení přírodní památky Vlčkovice - Dubský rybník
I V § 6/2011 (KS)o zřízení přírodní památky Kerské rybníčky
I V § D 7/2011 (KO)maximální ceny jízdného v dopravním systému Olomouckého kraje
I V § 5/2011 (KS)o zřízení přírodní památky Štola Jarnice
I V § 4/2011 (KS)o zřízení přírodní památky Jablonná-mokřad
I V § A D 3/2011 (KV)změna Požárního poplachového plánu kraje Vysočina
I V § 2/2011 (KV)o zřízení přírodní památky starý Přísecký rybník
I V § 1/2011 (KV)o zřízení přírodní památky Obecník
I V § 3/2011 (KS)o zřízení přírodního parku Okolí Okoře a Budče
I V § 1/2011 (KU1)o zřízení Přírodní památky Soběchlebské terasy
I V § 2/2011 (KS)o zřízení přírodní památky Třebichovická olšinka
I V § 1/2011 (KS)o zřízení přírodní rezervace Milská stráň
I V § 15/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Boukal
I V § 14/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Kozohlůdky
I V § 13/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské tůně
I V § 12/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní rezervace Kladrubská hora
I V § 11/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Luna
I V § 10/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Rybníky u Lovětína
I V § 9/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Přesličkový rybník
I V § 8/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Blana
I V § 7/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Malý Kosatín
I V § 6/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Hroby
I V § 5/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Jesení
I V § 4/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Kutiny
I V § 3/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Stříbrná Huť
I V § 2/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Myšenecká slunce
I V § 1/2011 (JC), kterým se zřizuje přírodní památka Granátová skála
I V § 6/2011 (KO)o vyhlášení přírodní památky Žďár
I V § 5/2011 (KO)o vyhlášení přírodní památky Štola Mařka
I V § 4/2011 (KO)o vyhlášení přírodní památky Štola Marie Pomocná
I V § 3/2011 (KO)o vyhlášení přírodní památky Soudkova štola
I V § 2/2011 (KO)o vyhlášení přírodní památky Písečná-mokřad
I V § 1/2011 (KO)o vyhlášení přírodní památky Ohrozim-Horka
I V § 7/2010 (KV)o zřízení přírodní památky Dědkovo
I V § 6/2010 (KV)o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky
I V § 6/2010 (JM)o zřízení Přírodní rezervace Holé vrchy a jejího ochranného pásma
I V § 5/2010 (JM)o zřízení Přírodní památky Křtinský lom
I V § D 3/2010 (JC3)závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro Jihočeský kraj
I V § A 2/2011 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § A 1/2011 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 10/2010 (KU)změna Krajského regulačního řádu Ústeckého kraje
I V § 9/2010 (KU)o zřízení Přírodní památky Dobříňský háj
I V § 8/2010 (KU)o zřízení Přírodní památky V kuksu a stanovení ochran. podmínek
I V § A D 5/2010 (KL9)integrovaný tarif veřejné dopravy Libereckého kraje
I V § 4/2010 (KL9)o zřízení přírodní rezervace Jílovka a jejího ochranného pásma
I V § D 7/2010 (KU)Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje
I V § A 6/2010 (KU)Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje
I V § 5/2010 (KP)o zřízení přírodní památky "Malenický pramen"
I V § 4/2010 (KP)o zřízení přírodní památky "Sokolova vyhlídka"
I V § 3/2010 (KP)o zřízení přírodní památky "Pod Šipínem"
I V § A D 5/2010 (KM)změna nař. o Požárním poplachovém plánu Moravskoslezského kraje
I V § A 4/2010 (KM)změna zabezpečení pokrytí Moravskoslez. kraje požárními jednotkami
I V § A D 4/2010 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 15/2010 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti v zimním období
I V § A D 5/2010 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 4/2010 (PU)změna závazné části Plánu odpadového hosp. Pardubického kraje
I V § A D 4/2010 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § KV02/2010o smluvně chráněném území Jeřišno - Heřmaň
I V § KV01/2010o smluvně chráněném území Ficků rybník
I V § 5/2010 (KV)o zřízení přírodní památky Borky
I V § A D 4/2010 (KV)úseky silnic, na nichž se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A D 3/2010 (KV), kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina
I V § D 2/2010 (KV)o částech Plánu oblastí některých povodí pro území kraje Vysočina
I V § 1/2010 (KV)o zřízení přírodní památky Olšoveček
I V § 3/2010 (KL8)úseky silnic bez zajištění sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 3/2010 (JM)změna Programu snižování emisí Jihomoravského kraje
I V § A D 2/2010 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 4/2010 (KO)změna nařízení o úsecích silnic bez zajišťování sjízdnosti v zimě
I V § A D 2/2010 (ZL4)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § D 5/2010 (KU)závazná část Plánu oblasti povodí Ohře, Dolního Labe, Dolní Vltavy
I V § 4/2010 (KL6)o nař. povinnosti správcům vodních toků provádět krizová opatření
I V § 3/2010 (KL5)o uložení povinnosti za stavu nebezpečí
I V § A 2/2010 (KL5)o prodloužení stavu nebezpečí pro území Libereckého kraje
I V § A 3/2010 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V § A 2/2010 (KK)změna nařízení o pokrytí Karlovarského kraje jednotkami PO
I V § 1/2010 (KU5)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § D 1/2010 (KL4)o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Libereckého kraje
I V § JM03/2010o zřízení Přírodního parku Údolí Bílého potoka
I V § JM02/2010o zřízení Přírodního parku Bobrava
I V § A D 3/2010 (KM)změna závazné části Plánu odpadového hosp. Moravskoslezského kraje
I V § D 2/2010 (KH)závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
I V § 1/2010 (KH)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § D 2/2010 (KP)závazná část Plánu oblasti povodí Berounky, Horní Vltavy a Ohře
I V § A 2/2010 (KM4)krajský regulační řád Moravskoslezského kraje
I V § D 1/2010 (KM4)závazná část Plánu oblasti povodí Odry a Moravy
I V § 14/2010 (KS)o zřízení přírodního parku Povodí Kačáku
I V § 13/2010 (KS)o zřízení přírodní rezervace Vrch Baba u Kosmonos
I V § 3/2010 (KU)o zrušení přírodní památky Merkur
I V § 2/2010 (KU)o zřízení přírodní rezervace Sedlec
I V § A D 3/2010 (KO)změna nař. o pokrytí Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 2/2010 (KO)změna Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje
I V § A 1/2010 (JC)aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje
I V § A 2/2010 (KM)o rozšíření vymez. území, na kterém byl vyhlášen stav nebezpečí
I V § 2/2010 (JM)o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje
I V § D 1/2010 (ZL2)závazná část Plánu oblasti povodí Moravy a Dyje pro Zlínský kraj
I V § A 2/2010 (ZL)o prodloužení stavu nebezpečí a o rozšíření vymezeného území
I V § 1/2010 (JM)o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje
I V § 3/2010 (ZL)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § 12/2010 (KS)o zřízení přírodního parku Kersko-Bory
I V § D 4/2010 (KU)Krajský regulační řád Ústeckého kraje
I V § D 1/2010 (ZL1)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § D 1/2010 (KM)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A KO02/2010o prodloužení stavu nebezpečí
I V § D KO01/2010o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § D 1/2010 (KO)závazná část plánu oblasti povodí Moravy, Odry a Dyje
I V § 1/2010 (KU2)o zřízení přírodní památky Radouň
I V § D 1/2010 (KK)závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe
I V § KL01/2010o smluvně chráněném území
I V § 2/2010 (KL)závazná část Plánu oblasti povodí Labe a Ohře pro Liberecký kraj
I V § A D 1/2010 (KL2)Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
I V § A 6/2010 (KS), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
I V § A 5/2010 (KS), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
I V § A D 4/2010 (KS)podmínky k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § 3/2010 (KS)zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kr.
I V § A 2/2010 (KS)zabezpečení pokrytí Středočeského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 1/2010 (KS), kterým se vydává Požární poplachový plán Středočeského kraje
I V § D 11/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe
I V § D 10/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
I V § D 9/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro Středočeský kr.
I V § D 8/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Berounky pro Středočeský kraj
I V § D 7/2010 (KS)závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro Středočeský kr.
I V § A JM01/2010o zrušení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska
I V § A D 1/2010 (KP)změna nař. o pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § D 4/2009 (JM)závazná část Plánu oblasti povodí Dyje pro území Jihomoravského k.
I V § 3/2009 (JM)o zřízení Přírodní památky Rybičková skála
I V § 2/2009 (JM)o zřízení Přírodní památky U Staré Vápenice
I V § 1/2009 (JM)o zřízení Přírodní památky V olších
I V § D 3/2010 (PU)závazná část Plánu oblasti povodí Dyje
I V § D 2/2010 (PU)závazná část Plánu oblasti povodí Moravy
I V § D 1/2010 (PU)závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
I V § 6/2009 (KP)o zřízení přírodní rezervace "Rašeliniště u Polínek"
I V § A 6/2009 (KS)změna nařízení o Programu snižování emisí Středočeského kraje
I V § 3/2009 (KO)aktualizace progr. ke zlepšení kvality ovzduší v Olomouckém kraji
I V § D 3/2009 (KL), kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
I V § A D 2/2009 (KU)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 4/2009 (KH)změna nařízení o úsecích silnic v zimě neudržovaných
I V § 4/2009 (KM)o zřízení přírodní rezervace Suchá Dora
I V § A D 3/2009 (KM)změna nař. o Požárním poplachovém plánu Moravskoslezského kraje
I V § A 2/2009 (KM)změna zabezpečení pokrytí Moravskoslez. kraje požárními jednotkami
I V § 4/2009 (KV)o zřízení přírodní památky Laguna u Bohdalova
I V § 3/2009 (KV)o zřízení přírodní památky Ouperek
I V § A 3/2009 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 2/2009 (PU)změna požárního poplachového plánu Pardubického kraje
I V § 3/2009 (KH)o zřízení přírodní památky Broumarské slatiny
I V § 2/2009 (KH)o zřízení přírodní památky U Čtvrtečkova mlýna
I V § D KV01/2009zásady územního rozvoje kraje Vysočina
I V § A 2/2009 (KV)zrušení nařízení o bezpečnostní radě Jihlavského kraje
I V § 1/2009 (KV)o zřízení přírodní rezervace U Miličovska
I V § 4/2009 (KS)o zřízení přírodního parku Hřebeny
I V § D 3/2009 (KS)o zřízení přírodní památky Jezírko u Dobříše
I V § 2/2009 (KS)o zřízení přírodní památky Pařezitý
I V § 5/2009 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti v zimním období
I V § A D 2/2009 (KO4)změna nařízení o úsecích silnic bez zajišťování sjízdnosti v zimě
I V § A D 1/2009 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § D 1/2009 (KH)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 1/2009 (JC6)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 1/2009 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 2/2009 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 5/2009 (KP)o zřízení přírodní památky "Hrádecká bahna"
I V § 4/2009 (KP)o zřízení přírodní památky "Malesická skála"
I V § 3/2009 (KP)o zřízení přírodní památky "Osojno"
I V § A 3/2009 (JC4)o zrušení stavu nebezpečí
I V § 1/2009 (KU5)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A 2/2009 (KO3)o prodloužení stavu nebezpečí
I V § D 1/2009 (KO3)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A D 2/2009 (JC3)o vyhlášení a prodloužení stavu nebezpečí
I V § D 1/2009 (JC2)o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
I V § 1/2009 (KM3)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § 1/2009 (KL), kterým se stanovuje Integrovaný tarif veřejné dopravy LK
I V § A 1/2009 (KO2)změna nař. o zřízení přírodní památky Malé laguny
I V § A D 2/2009 (ZL)změna požárního poplachového plánu Zlínského kraje
I V § A D 1/2009 (ZL)změna nař. o pokrytí Zlínského kraje jednotkami požární ochrany
I V § 1/2009 (KM1)integrovaný program ke zlepšení ovzduší Moravskoslezského kraje
I V § 1/2009 (KU1)o zřízení Přírodní rezervace Černý rybník
I V § A D 2/2009 (KP)změna nař. o zabezpečení pokrytí Plzeňského kraje jednotkami PO
I V § 1/2009 (KS)o zřízení přírodního parku Škvorecká obora-Králičina
I V § D 1/2009 (KP)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 172/2008 (JM)o zřízení Přírodní památky Mniší Hora
I V § A 171/2008 (JM)zabezpečení pokrytí Jihomor. kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 170/2008 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 152/2008 (JM)o počtu členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje
I V § A 7/2008 (KS)změna závazné části Plánu odpadového hospodářství Středočeského k.
I V § 6/2008 (KS)o zřízení přírodního parku Petrovicko
I V § 5/2008 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 4/2008 (KP)o zřízení přírodní památky "Bejkovna"
I V § 3/2008 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § D 2/2008 (KO)o vyhlášení přírodní památky Malé laguny a jejího ochranného pásma
I V § A D 1/2008 (KO)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § KU01/2008o zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Ústeckého kraje
I V § JC01/20082. změna územního plánu Českobudějovické aglomerace
I V § A D 4/2008 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 4/2008 (KS)o zřízení přírodní památky Mokřiny u Beřovic
I V § A 3/2008 (JC)změna vyhl. o závazných částech ÚPVÚC Českobudějovické aglomerace
I V § A 3/2008 (KM)změna zabezpečení pokrytí Moravskoslez. kraje požárními jednotkami
I V § A 3/2008 (PU)změna nařízení k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 3/2008 (KS)změna nařízení o Programu snižování emisí Středočeského kraje
I V § 3/2008 (KP)o zřízení přírodní památky "Louka u Šnajberského rybníka"
I V § A D 2/2008 (KM)změna nař. o Požárním poplachovém plánu Moravskoslezského kraje
I V § PU02/2008o stanovení počtu členů Zastupitelstva Pardubického kraje
I V § KV01/2008zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva kraje Vysočina
I V § KP01/2008o stanovení počtu členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
I V § KO01/2008o stanovení počtu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
I V § KK01/2008Stanovení počtu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje
I V § A D 6/2008 (KV)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 3/2008 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 2/2008 (KH)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 2/2008 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 2/2008 (KV3)oprava nařízení o zřízení přírodní památky Ostražka
I V § A 2/2008 (KK)změna nařízení o Požárním poplachovém plánu Karlovarského kraje
I V § A D 2/2008 (KL)Program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého kraje
I V § A 1/2008 (KK)změna nařízení o pokrytí Karlovarského kraje jednotkami PO
I V § KM01/2008o počtu volených členů zastupitelstva Moravskoslezského kraje
I V § KH01/2008o stanovení počtu členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
I V § 5/2008 (KV)o zřízení přírodní rezervace Kocoury
I V § 4/2008 (KV)o zřízení přírodní památky U Bezděčína
I V § 3/2008 (KV)o zřízení přírodní rezervace Křižník
I V § D 2/2008 (KV)o zřízení přírodní rezervace Ostražka
I V § A 2/2008 (KP)o zřízení přírodní památky "Hromnické jezírko"
I V § 2/2008 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Světlík
I V § A 1/2008 (JC2)aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje
I V § 1/2008 (KM)odnětí působnosti stavebního úřadu Obecnímu úřadu Lučina
I V § 1/2008 (KV)o zřízení přírodní rezervace Křemešník
I V § 1/2008 (KP)o zřízení přírodní rezervace "Prácheň"
I V § 1/2008 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Velký rybník
I V § 1/2008 (KL)o zřízení přírodní památky Okřešické louky
I V § ZL01/2008stanovení počtu členů Zastupitelstva Zlínského kraje
I V § A D 2/2008 (PU)podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
I V § 2/2008 (KS)o zřízení přírodní památky Žraločí zuby
I V § 1/2008 (JC1)o stanovení počtu členů Zastupitelstva Jihočeského kraje
I V § 1/2008 (KH)o odejmutí působnosti stavebního úřadu Obecnímu úřadu Radvanice
I V § A D 1/2008 (PU), kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje
I V § 1/2008 (KS)o zřízení přírodní památky Skalsko
I V § 1/2008 (JM)o zřízení Přírodní památky Trkmanec-Rybníčky
I V § 4/2007 (KS)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 3/2007 (KS)o zřízení přírodní památky Vlčí rokle
I V § D 3/2007 (KU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § D 3/2007 (KM)o zřízení přírodní rezervace Koutské a Zábřežské louky
I V § 5/2007 (KP)o zřízení přírodní památky "Chudenická bažantnice"
I V § D 4/2007 (KP)o zřízení přírodní památky "Hromnické jezírko"
I V § 3/2007 (KP)o zřízení přírodní památky "Sutice"
I V § 2/2007 (KS)o zřízení přírodní památky Písčina u Tuhaně
I V § 3/2007 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 2/2007 (KM)změna zabezpečení pokrytí Moravskoslez. kraje požárními jednotkami
I V § A D 1/2007 (KM)změna nař. o Požárním poplachovém plánu Moravskoslezského kraje
I V § D 1/2007 (PU)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 1/2007 (KS)změna Programu snižování emisí Středočeského kraje
I V § A D 4/2007 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 2/2007 (KL)zabezpečení pokrytí Libereckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § 6/2007 (KH)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 5/2007 (KH)o zřízení přírodní památky U Glorietu
I V § 4/2007 (KH)o zřízení přírodní rezervace U Houkvice
I V § 3/2007 (KH)o zřízení přírodní rezervace Modlivý důl
I V § 2/2007 (KP)o zřízení přírodní památky "Svaté Pole"
I V § A D 1/2007 (KP)změna nař. o pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
I V § JC02/2007změna č. 2 územního plánu velkého územního celku Táborsko
I V § JC01/2007změna č. 2 územního plánu velkého územ. celku Písecko-Strakonicko
I V § A 3/2007 (JC)změna vyhlášky o závazných částech změny č. 1 ÚPVÚC Táborsko
I V § A D 2/2007 (ZL)změna požárního poplachového plánu Zlínského kraje
I V § A 2/2007 (JC)změna vyhlášky o závazných částech ÚPVÚC Táborsko
I V § A D 1/2007 (ZL)změna nař. o pokrytí Zlínského kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 1/2007 (JC)změna vyhlášky o závazných částech ÚPVÚC Písecko-Strakonicko
I V § D 1/2007 (KK)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 1/2007 (KL)o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma
I V § KV03/2007zcizení razítka Obecního úřadu Okarec
I V § KV02/2007zcizení razítka Obecního úřadu Dušejov
I V § A D 2/2007 (KV)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § KV01/2007Krajská komise pro řešení výskytu závažných infekčních chorob
I V § 2/2007 (KH)o zřízení přírodní památky Hřídelecká Hůra
I V § D 2/2007 (KU)zřízení Přírodní rezervace Myslivna
I V § A D 1/2007 (KV)změna Požárního poplachového plánu
I V § 1/2007 (KH)o zrušení přírodní rezervace Bludy
I V § A D 1/2007 (KU)zabezpečení pokrytí Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § A 1/2007 (JM)změna nařízení o úsecích silnic v zimě neudržovaných
I V § D 230/2006 (JM)závazná část Územního plánu územního celku Břeclavska
I V § D 229/2006 (JM)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A 228/2006 (JM)změna Programu snižování emisí Jihomoravského kraje
I V § 8/2006 (KS)o závazné části územního plánu velkého územního celku Rakovnicko
I V § 7/2006 (KS)závazná část územního plánu územního celku Střední Polabí
I V § 6/2006 (KS)závazná část územního plánu územního celku Pražského regionu
I V § 5/2006 (KS)závazná část územního plánu územního celku okresu Benešov
I V § 6/2006 (JC)o přírodní památce Ryšovy
I V § 6/2006 (KP)o zřízení přírodní rezervace "Nový rybník"
I V § 5/2006 (PU)statut komise pro řešení výskytu infekč.nemocí v Pardubickém kraji
I V § A D 5/2006 (JC)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 4/2006 (KU)o zřízení Přírodní rezervace Pístecký les
I V § A 4/2006 (KS8), kterým se zrušuje nařízení Středočeského kraje č. 3/2006
I V § 3/2006 (KU)o zřízení Přírodní památky Slatiniště u Vrbky
I V § 6/2006 (KM)závazná část změny č. 1 územního plánu územního celku Beskydy
I V § 5/2006 (KM)závazná část územního plánu velkého územního celku Ostrava-Karviná
I V § 5/2006 (KP)závazná část územního plánu územního celku okresu Klatovy
I V § A 4/2006 (JC)závazná část změny č. 1 územního plánu celku Písecko-Strakonicko
I V § N D 3/2006 (KS7)vyhlášení období déletrvajícího sucha pro území Středočeského kr.
I V § 2/2006 (PU7)závazná část Územního plánu územního celku Pardubického kraje
I V § A KH02/2006o tiskové opravě
I V § 6/2006 (KL)o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy
I V § 5/2006 (KH)závazná část územního plánu územního celku Orlické hory a podhůří
I V § 5/2006 (KO)o zřízení přírodní rezervace Terezské údolí
I V § A 4/2006 (KM)podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích s více osobami
I V § 4/2006 (KH)závazná část územního plánu územního celku Adršpašsko-Broumovsko
I V § A 4/2006 (KP)závazná část změny č. 1. územního plánu okresu Domažlice
I V § 3/2006 (JC)závazná část územního plánu velkého územního celku Blanský les
I V § 2/2006 (KS6)o zřízení přírodní rezervace Kopeč
I V § 5/2006 (KL)o zřízení památky "Borecké skály" a jejího ochranného pásma
I V § A D 4/2006 (KO)změna nařízení o úsecích silnic bez zajišťování sjízdnosti v zimě
I V § 4/2006 (KK)úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
I V § A 4/2006 (KS)o zrušení stavu nebezpečí
I V § D 3/2006 (KH)o zřízení přírodní památky Roudnička a Datlík
I V § 3/2006 (KM)o zřízení Přírodní památky Sedlnické sněženky
I V § 2/2006 (KU5)o přírodním parku Loučenská hornina
I V § D 2/2006 (PU5)zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požárů
I V § 2/2006 (JC5)závazná část územního plánu územního celku Novohradské hory
I V § A 1/2006 (JC5)o zrušení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
I V § 4/2006 (KL)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § A D 3/2006 (KO), kterým se vydává Požární poplachový plán Olomouckého kraje
I V § A D 3/2006 (KK)změna nař. o zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů
I V § A 3/2006 (KS4)k prodloužení nouzového stavu
I V § 2/2006 (KM)závazná část změny č. 2 územního plánu velkého územ. celku Beskydy
I V § A D 2/2006 (KO)změna nař. o pokrytí Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
I V § A D 2/2006 (KV), kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina
I V § D 2/2006 (JC4)o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
I V § 2/2006 (KH4)úseky silnic bez zajišťování sjízdnosti odstraňováním sněhu
I V § 1/2006 (KM)o zřízení Přírodní památky Hraniční meandry Odry
I V § A D 1/2006 (KU4), kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje
I V § 1/2006 (KP4)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A KH01/2006o provedení tiskové opravy
I V § 3/2006 (KP)o zřízení přírodní rezervace "Hůrky"
I V § 2/2006 (KH3)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A D 2/2006 (KK)požární poplachový plán Karlovarského kraje
I V § 2/2006 (KP)o zřízení přírodní památky "Žďár u Chodského Újezda"
I V § D 2/2006 (KS3)k nouzovému stavu
I V § A 2/2006 (KU)o zrušení stavu nebezpečí pro území Ústeckého kraje
I V § N A 1/2006 (KV3)o zrušení období déletrvajícího nadměrného sucha
I V § A D 1/2006 (KK)zabezpečení pokrytí Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany
I V § D 1/2006 (KS3)o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Středočeského kraje
I V § 1/2006 (JC3)o vyhlášení stavu nebezpečí pro území Jihočeského kraje
I V § 1/2006 (PU)o vyhlášení stavu nebezpečí
I V § A 5/2006 (ZL)změna některých nařízení Zlínského kraje v oblasti požární ochrany
I