č.  1/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2014 Účinnost od: 03.01.2015 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 54