č.  46/VPS/21/2009
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Radvanec - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.07.2009 Účinnost od: 19.08.2009 Zrušeno: 01.07.2011
Uveřejněno v č. 4/2009 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 127