Dodatek  č.  21/VPS/Př/18/2021
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Frýdlant a obcí Dětřichov - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 16.07.2021 Účinnost od: 01.09.2021
Uveřejněno v č. 5/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 133