Sdělení  č.  KP01/2017
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Šťáhlavy a obcí Nezbavětice k zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 25.04.2017 Účinnost od: 01.08.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 274