č.  76/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Holýšov a obcí Čečovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 11.04.2019 Účinnost od: 22.05.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 359