č.  3/VS/2017 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Stará Voda - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 10.08.2017 Účinnost od: 08.09.2017
Uveřejněno v č. 1/2017 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 9