Nařízení  č.  1/2013 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 05.02.2013 Účinnost od: 16.03.2013
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 3