Dodatek  č.  11/VPS/2/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Brniště - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 16.03.2017 Účinnost od: 20.04.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 25