č.  6/VPS/Př/2/2019
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Frýdštejn - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 10.12.2018 Účinnost od: 22.01.2019 Zrušeno: 18.01.2021
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 16

zrušeno 5/VPS/Př/1/2021