č.  30/VPS/TP/2/2013
uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2013 Účinnost od: 27.04.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 4/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 118