č.  33/VS/2016 (KP)
mezi statutárním městem Plzeň a obcí Chotíkov - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 28.12.2015 Účinnost od: 29.01.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 297