č.  6/VPS/TP/12/2008
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Stvolínky - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.09.2007 Účinnost od: 24.10.2007 Zrušeno: 01.09.2009
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 13