č.  86/VPS/TP/11/2019
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Loužnice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 27.02.2019 Účinnost od: 22.03.2019 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 207