č.  22/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Jindřichovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 27.02.2014 Účinnost od: 10.04.2014 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 121