Nařízení  č.  5/2010 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Malenický pramen", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana ostatních objektů přírody.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 23.09.2010 Účinnost od: 23.12.2010
Uveřejněno v č. 5/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 517