č.  13/VPS/TP/3/2021
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Svojek - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 26.06.2019 Účinnost od: 05.03.2021 Zrušeno: 01.07.2023
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 110