Nařízení  č.  3/2020 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se stanovují maximální ceny za přepravu osob ve veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravě a železniční osobní vnitrostátní dopravě provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Plzeňského kraje podle jiného právního předpisu
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2020 Účinnost od: 01.07.2020
Uveřejněno v č. 6/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 371