č.  8/VS/2008 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a obcí Milhostov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.2008 Účinnost od: 26.02.2008
Uveřejněno v č. 2/2008 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 22