č.  29/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Mrákov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 23.03.2021 Účinnost od: 24.04.2021
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 234