Dodatek  č.  130/VS/2016 (KS)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Říčany a obcí Tehov (uveřejněné v částce 5/2004 Věstníku Středočeského kraje pod č. 61/VS/2004) - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 27.06.2016 Účinnost od: 30.07.2016 Zrušeno: 07.11.2019
Uveřejněno v č. 6/2016 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 584

zrušeno 118/VS/2019 (KS)