Dohoda  č.  1/VS/2004 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.11.2003 Účinnost od: 01.01.2004 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 2