č.  153/VS/2010 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Loza - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 12.10.2010 Účinnost od: 06.11.2010
Uveřejněno v č. 5/2010 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 527