č.  15/VS/2016 (KK)
mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 29.12.2015 Účinnost od: 13.02.2016 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 88