č.  8/VS/2018 (KO)
uzavřená mezi městem Konice a obcí Lipová - výkon činnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 25.06.2018 Účinnost od: 27.07.2018
Uveřejněno v č. 3/2018 Věstníku právních předpisů Olomouckého kraje na straně 92