Dodatek  č.  3/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Bělá pod Radbuzou a obcí Mutěnín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 10.11.2015 Účinnost od: 05.12.2015 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 8