Obecně závazná vyhláška  č.  1/2001 (KP)
Zastupitelstva Plzeňského kraje
, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Domažlice
Oblasti úpravy:
Územní plánování, investiční výstavba.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 29.05.2001 Účinnost od: 27.06.2001
Uveřejněno v č. 1/2001 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 2