č.  32/VPS/22/2011
uzavřená mezi městem Hrádek nad Nisou a obcí Chotyně - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.01.2011 Účinnost od: 16.02.2011
Uveřejněno v č. 2/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 70