č.  69/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Čižice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 11.02.2020 Účinnost od: 07.03.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 330