č.  108/VPS/89/2007
uzavřená mezi Městem Turnov a Obcí Malá Skála - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 11.05.2007 Účinnost od: 28.06.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 227