č.  6/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a obcí Velký Malahov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 25.10.2019 Účinnost od: 22.11.2019
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 13