č.  76/VPS/Př/56/2019
uzavřená mezi městem Semily a obcí Záhoří - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 19.03.2019 Účinnost od: 05.04.2019 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 182