č.  2/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Stříbro a obcí Zhoř - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 03.11.2015 Účinnost od: 29.12.2015
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 6