č.  32/VS/2016 (KP)
mezi městem Planá a obcí Zadní Chodov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 11.01.2016 Účinnost od: 10.02.2016 Zrušeno: 01.02.2019
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 294