Dodatek  č.  104/VS/2016 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Všeruby a obcí Nekmíř - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 15.09.2016 Účinnost od: 19.11.2016 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 497

zrušeno 35/VS/2020 (KP)