Dodatek  č.  5/VS/2018 (KP)
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tachov a obcí Ctiboř - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 13.11.2017 Účinnost od: 13.12.2017
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 16