Dodatek  č.  125/VS/2015 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Staňkov a obcí Močerady - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 27.10.2015 Účinnost od: 25.11.2015 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 5/2015 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 313