č.  153/VPS/95/2015
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Benecko - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.07.2015 Účinnost od: 28.08.2015
Uveřejněno v č. 7/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 367