Nařízení  č.  1/2019 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2019 Účinnost od: 17.04.2019 Zrušeno: 24.03.2020
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 78

zrušeno 1/2020 (KP)