č.  37/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Železná Ruda a městysem Čachrov - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 23.06.2021 Účinnost od: 03.09.2021
Uveřejněno v č. 4/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 261