Nařízení  č.  26/2013 (JM)
Rady Jihomoravského kraje
o zřízení Přírodní památky Kaolinka a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 14.11.2013 Účinnost od: 01.02.2014
Uveřejněno v č. 11/2013 Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje na straně 364