č.  38/VPS/Př/39/2019
uzavřená mezi městem Český Dub a obcí Bílá - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 15.01.2019 Účinnost od: 15.02.2019 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 2/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 87