č.  40/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a městem Kynšperk nad Ohří - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 09.05.2016 Účinnost od: 08.06.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 3/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 147