Dohoda  č.  149/VPS/84/2015_zruš
o zrušení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Osečná a obcí Světlá pod Ještědem - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2015 Účinnost od: 09.04.2015
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 347