Dohoda  č.  11/VS/2014 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vřesová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 06.11.2013 Účinnost od: 17.12.2013 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 88