č.  8/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Kašperské Hory a obcí Horská Kvilda - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 23.10.2019 Účinnost od: 07.02.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 23