Nařízení  č.  3/2013 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o stanovení úseků silnic II. a III. třídy na území Plzeňského kraje, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Dopravní cesty obecně.;
Schváleno (Vydáno): 21.10.2013 Účinnost od: 10.12.2013
Uveřejněno v č. 5/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 298