Dohoda  č.  2/VS/2005 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Chodov a obcí Vintířov - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 22.11.2004 Účinnost od: 22.12.2004 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 1/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 4