Dohoda  č.  167/VS/2018 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Beroun a obcí Vysoký Újezd (uveřejněné v částce 2/2007 Věstníku Středočeského kraje pod č. 56/VS/2007) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 30.08.2018 Účinnost od: 04.10.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 437