č.  19/VPS/OP/7/2020
uzavřená mezi městem Semily a obcí Slaná - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 24.06.2020 Účinnost od: 09.07.2020 Zrušeno: 01.03.2023
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 46